Ergonomi

 

  • Utstyr og rammebetingelser
    • Vurdering av stoler, arbeidsbord, verktøy og annet materiell som legger premisser for hvordan arbeid kan utføres ergonomisk gunstig
  • Individuelle forhold: Vurdering og samtale med arbeidstaker med fokus på arbeidsvaner/uvaner
  • Råd om tilrettelegging/organisering og vurdering av behov for hjelpemidler.
  • Bistå ved utforming av nye eller ombygging av eksisterende arbeidsplasser.
  • Funksjonsvurdering.

Kontakt oss for mer informasjon

 

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Gode samarbeidspartnere på alle hold - fortsett den gode jobben

Hege Smedbakken, HR-sjef ved Studentsamskipnaden i Hedmark