• Bistå med å utarbeide og revidere HMS-system (internkontroll).
  • Bistå ved etablering av rutiner innen HMS-arbeid.
  • Delta som HMS-faglig rådgiver i bedriften, som for eksempel i Arbeidsmiljøutvalg, IA-utvalg og andre HMS-fora.
  • Råd til leder og verneombud i valg av kartleggingsmetoder og -verktøy.
  • Bistå med HMS-faglig kompetanse ved gjennomføring av vernerunde/kartlegging.
  • Opplæring innen gjeldende regelverk.

Kontakt oss for mer informasjon

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

"Vi på Frya er veldig godt fornøyd.

Dere håndterer alt vi har behov for, hjelp til og er gode rådgivere"

Kristin Kampestuen, Personal- og HMS-leder ved TINE Meieriet Frya