• Bistå med å utarbeide og revidere HMS-system (internkontroll).
  • Bistå ved etablering av rutiner innen HMS-arbeid.
  • Delta som HMS-faglig rådgiver i bedriften, som for eksempel i Arbeidsmiljøutvalg, IA-utvalg og andre HMS-fora.
  • Råd til leder og verneombud i valg av kartleggingsmetoder og -verktøy.
  • Bistå med HMS-faglig kompetanse ved gjennomføring av vernerunde/kartlegging.
  • Opplæring innen gjeldende regelverk.

Kontakt oss for mer informasjon

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Vi er storfornøyd med alle de tjenestene som Bedriftshelsetjenesten Innlandet leverer. Dere har et godt omdømme blant våre ledere i kommunen og vi er alltid trygg på hva vi kan forvente av dere. 

Vi er spesielt fornøyd med den høye fagligheten til de ansatte ved Bedriftshelsetjenesten Innlandet, samt deres evne til å tilpasse seg kommunens behov.

 

Bente Indergård, Tjenesteleder for Fellestjenesten ved Ringebu kommune