Vurdering og samtaler med arbeidstakere, med fokus på utstyr og arbeidsvaner.

Bistå med kartlegging av risikomomenter i arbeidsmiljøet

Kartlegging, vurdering og rådgivning av psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen.

Kartlegging, vurdering og rådgivning av fysiske arbeidsmiljøfaktorer.

Målrettede undersøkelser for yrkesgrupper utsatt for særlig helserisiko i arbeidet.

Veiledning i forhold til å forebygge eller følge opp sykefravær, samt tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte.

Vi tilbyr et variert utvalg av både bedriftsinterne og åpne HMS-kurs.

Individuelle konsultasjoner hos lege, samtaleterapeut, fysioterapeut eller annet fagpersonell. Undersøkelser vedrørende arbeidsrelaterte plager. Veiledning i forhold til å mestre en belastende livs- og/eller arbeidssituasjon.

Lederveiledning og bistand i organisatoriske prosesser. Arbeidslivets spilleregler. Prosessmessig veiledning i omstillings- og personalsaker. Kartlegginger av arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet.

Rådgivning ved oppbygging og revisjon av HMS-systemer.

Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

Vi er storfornøyd med alle de tjenestene som Bedriftshelsetjenesten Innlandet leverer. Dere har et godt omdømme blant våre ledere i kommunen og vi er alltid trygg på hva vi kan forvente av dere. 

Vi er spesielt fornøyd med den høye fagligheten til de ansatte ved Bedriftshelsetjenesten Innlandet, samt deres evne til å tilpasse seg kommunens behov.

 

Bente Indergård, Tjenesteleder for Fellestjenesten ved Ringebu kommune