Er du ny som leder eller trenger du påfyll i lederrollen?  Da er dette kurset for deg!  
Det legges vekt på å gjøre kurset praksisnært.  Som en del av kurset gis deltakerne anledning til å ta med seg og drøfte cases fra egen arbeidshverdag.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 stiller krav til arbeidsgiver om opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Ledere på alle nivåer vil ha stor nytte av kurset.

 

Kurset består av 4 kursdager og en arbeidsmiljøoppgave i egen bedrift. Kurset er handlingsrettet og setter fokus på praktisk arbeidsmiljøutvikling.

En god start på yrkeslivet er viktig for å lære gode arbeidsvaner og bli gode bidragsytere i bedriften og arbeidsmiljøet. Dette kurset er skreddersydd for å hjelpe bedrifter med å gi unge arbeidstakere og andre som er ny i arbeidslivet nødvendig kunnskap for å møte arbeidslivets utfordringer.

Ønsker du påfyll av aktuell HMS-kunnskap og dele erfaring med verneombud fra andre bedrifter? Da er dette kurset for deg!

Kartlegging og risikovurdering handler om å få oversikt over hva som kan forårsake skader, sykdom eller plager på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Kurset gir en innsikt i hvilke muligheter og utfordringer gravide arbeidstakere og deres ledere har i dagens arbeidsliv.

Frisører er også blant ti på topp når det gjelder langtidssykefravær. Ca 1/3 slutter i jobben grunnet arbeidsrelaterte plager.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.

Forflytningsveiledere/forflytningsombud innen pleie og omsorg. Egner seg både for nye og for erfarne som treng påfyll.

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. Det er viktig at partene på både arbeidsgiver og arbeidstakerside er kjent med lovverket og er i stand til å ta opp bekymringer så tidlig som mulig.

Stadig flere arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Dette gjelder spesielt i tjenesteytende næringer.

Det som ikke skal kunne skje, skjer av og til likevel. Frisk HMS opplever at økt kompetanse knyttet til stress og krisesituasjoner er svært aktuelt for mange virksomheter.

Kurset tar for seg de viktigste rammene for håndtering av vanskelige personalsaker i arbeidslivet, samt at kurset gir praktiske råd om hvordan slike saker kan håndteres

Ønsker du å lære mer om hvordan håndtere små og store konflikter på en forsvarlig måte på din arbeidsplass?
Denne opplæringen gir deg kunnskap om hvordan forebygge og hvordan håndtere konflikter på ulike konfliktnivå.

For nattarbeidere og deres ledere, verneombud og tillitsvalgte.

Arbeidsglede og motivasjon henger tett sammen. Begge er sentrale elementer i et helsefremmende arbeidsliv.

Må det en ulykke til før vi skjønner viktigheten av å beherske enkle og livreddende førstehjelpstiltak?

Kurset gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. I tillegg har vi fokus på risikovurdering og ulykkesforebygging.

Hvordan ivareta arbeidstakere med helseplager før, under og etter en sykmelding?

SHA-plan og Sikker-jobbanalyse ved bygge- og anleggsarbeid

Sett sikkerhet og ulykkesforebyggende arbeid på dagsorden og sørg for at ingen legger igjen helsa si på jobb!

Har du, eller har du hatt en kollega med et avhengighetsproblem?

Det psykososiale arbeidsmiljøet har mye å si for trivsel, helse og velferd på arbeidsplassen.

Gjennom teori og praktiske øvelser jobber vi med å kunne identifisere etiske problemstillinger, endre og planlegge endringer i kultur.

I arbeidslivet kan vi lete etter de situasjonene hvor vi virkelig er «gode sammen» og trene til dette blir innøvd samspill.

I dette kurset ser vi på blant annet på de juridiske og psykologiske forholdene ved omstilling og endring.

Arbeidsplassen som lagspill er i fokus, og da handler det både om å spille hverandre gode samt styrke den enkelte medarbeider på laget.

Kurset gir mulighet for å lære mer om hvordan du kan håndtere stress, slik at du blir bedre i stand til å mestre hverdagens krav.

Opplæringen gir innsikt i hvordan kommunisere best mulig, slik at misforståelser og konflikter kan unngås.

Du trenger ikke være topp motivert - det holder å ha lyst!

Det er ikke hva du gjør mellom jul og nyttår, men mellom nyttår og jul som er det viktigste!

Flere og flere bedrifter har innsett at det er lønnsomt å investere i trening.

Vi skreddersyr opplegg for små og store bedrifter og tar hensyn til din bedrifts spesifikke utfordringer

Introduksjon til forflytningsteknikk og prinsippene den har.

Gammel viten, men stadig mange nye støyskader. Vil du være med å sette fokus på støy, på din arbeidsplass?

Vi setter fokus på praktiske tiltak for å kartlegge og forbedre inneklimaet, som kursdeltakerne kan bruke på egen arbeidsplass.

Vet du hvilken kjemisk risiko du er utsatt for på din arbeidsplass?

Vi erfarer at fokus på smittevern i barnehager er en viktig del av nærværsarbeidet - noe som kommer både de ansatte og barna til gode.

Denne opplæringen gir dere kunnskap og inspirasjon til godt og målretta AMU-arbeid i egen bedrift. 

Fokus på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt.

Kurs og opplæring

pdfLast ned kursplan 2017

 


Ønsker du eget kurs for din bedrift?

Vi skreddersyr og tilpasser bedriftsinterne kurs etter kundens ønsker når det gjelder tema, omfang, tid og sted


Har du spørsmål?

Kontakt kursansvarlig

Unni Berg

unni berg

Ring 98219031

unni.berg@friskhms.no 


Bestill våre tjenester

Ønsker du å bestille våre tjenester?

Klikk her for å gå til bestillingsskjema

Kontakt oss

Ring 406 02 050, send oss en e-post

eller fyll ut skjemaet

 

"Vi er veldig godt fornøyd med servicen og kvaliteten på de arbeidene som
Bedriftshelsetjenesten utfører for oss."

Arne Albrigtsen, Driftssjef ved Smedvig Eiendom as