Til sammen har vi mange års lang og allsidig erfaring og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. Dette gjør oss til en svært solid bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å ivareta og styrke det gode forholdet vi har til våre kunder.

Frisk HMS AS har hovedkontor på Moelv og avdelingskontorer på Otta, Ringebu, Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Follo, Sarpsborg og Oslo.

 

 

Arbeidsplassvurdering

Vurdering og samtaler med arbeidstakere, med fokus på utstyr og arbeidsvaner.

Risikovurdering

Bistå med kartlegging av risikomomenter i arbeidsmiljøet

Psykososialt arbeidsmiljø

Kartlegging, vurdering og rådgivning av psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen.

Fysisk arbeidsmiljø

Kartlegging, vurdering og rådgivning av fysiske arbeidsmiljøfaktorer.

Helseundersøkelser

Målrettede undersøkelser for yrkesgrupper utsatt for særlig helserisiko i arbeidet.

Sykefravær

Veiledning i forhold til å forebygge eller følge opp sykefravær, samt tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte.

Fornøyde kunder

Gode samarbeidspartnere på alle hold - fortsett den gode jobben

Hege Smedbakken, HR-sjef ved Studentsamskipnaden i Hedmark